Beheer

‘Graag de Lusten’

Beheer is een aandachtspunt bij veel vastgoedbeleggers. Alert beheren op basis van heldere afspraken, die opvolgen en regelmatig rapporteren. Dat doet People On The Move Expat Brokers nauwgezet en graag voor haar opdrachtgevers.

We verzorgen de administratie, factureren en incasseren huurpenningen en voorschotten.

We doen het technisch beheer, bewaken de staat van onderhoud, en zien toe op de uitvoering van (kleine) reparaties naar aanleiding van wensen of klachten van huurders.

Klachten van huurders kunnen het gevolg zijn van miscommunicatie. Commercieel beheer door People On The Move Expat Brokers bevordert de soepelheid in de betrekkingen tussen huurder en verhuurder. ‘De Lusten, niet de Lasten’ is onze propositie.

Graag spreken we u over het beheer van uw woningen.

Neem contact op

beheer